Politică de Confidențialitate privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

versiune document: V1, 2.04.2021

eArtizanal este o denumire comercială a S.C. CONCEPT BIKECAFE S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Str Deceneu, Nr 4, Ap 6, Sector 4, având CUI: RO33834932, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/9816/2016, cont bancar RO59INGB0000999904646052, deschis la Banca ING (în continuare “eArtizanal” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem un operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastra cu caracter personal.

Prezenta Politică de confidențialitate descrie informațiile cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care le furnizați pe site-ul www.eartizanal.ro și modul în care aceste informații pot fi utilizate sau divulgate de noi.

Când folosiți serviciile noastre, ne încredințați informațiile dumneavoastra. Înțelegem că este o mare responsabilitate și ne străduim să le protejăm și să vă oferim putere de decizie în privința acestora.

Va asiguram ca vom aloca toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), cu respectarea legislației nationale, prezentul document fiind formulat in vederea informarii asupra modului de colectare, utilizare, transfer și protejare a datelor cu caracter personal.

Cum ne puteti contacta

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra, vă încurajăm să contactați Responsabilul eArtizanal cu protecția datelor la adresa de e-mail contact@eartizanal.ro cu mentiunea: în atenția Responsabilului eArtizanal cu protecția datelor.

Date cu caracter personal prelucrate

Colectăm datele dumneavoastra. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

Colectăm mai multe tipuri de informații de la și despre utilizatorii Site-urilor noastre, in functie de modalitatea de utilizare a site-ului:

1. Daca sunteti vizitator al site-ului, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal furnizate in mod direct in contextual utilizarii site-ului, cum ar fi datele furnizate in sectiuni precum contact/intrebari/reclamatii, daca ne contactati in aceste modalitati(nume și prenume, detalii de contact, înregistrări și copii ale corespondenței (inclusiv adrese de e-mail, daca este cazul),

2. Daca sunteti client al site-ului prin crearea contului sau prin achizitia de produse online, vom prelucra datele dumneavoastra cu character personal, cum ar fi:

- pentru crearea contului: adresa de e-mail, numele și prenumele,

- pentru plasarea comenzii: numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon si orice alte categorii de date pe care le furnizati in mod direct in contextual utilizarii contului/plasarii de comenzi.)

Pentru sectiunea “Contul Meu” din platforma eArtizanal aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: număr telefon mobil, genul, data nașterii, mai multe adrese de livrare, etc.;

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

De asemenea, va rugam sa nu continuati navigarea sau efectuarea comenzii pe site-ul nostru daca nu ati implinit varsta de 18 ani intrucat nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 18 ani.

Scopurile și temeiurile prelucrării

Utilizăm informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră sau pe care ni le furnizați dumneavoastră, inclusiv informații cu caracter personal, în următoarele scopuri:

1. Pentru a ne prezenta Site-ul și conținutul acestuia într-un mod adecvat și eficient pentru dumneavoastră și computerul dumneavoastră.

2. Pentru a asigura securitatea si imbunatatirea serviciilor oferite.

3. Pentru a vă informa despre noile noastre servicii și produse, sau despre modificările aduse acestora, inclusiv direct marketing. Astfel, anumite date precum produse achizitionate sau vizualizate pot fi folosite pentru a va crea un profil si a ne imbunatati serviciile prestate in raport cu dumneavoastra si in unele situatii pentru dezvoltarea activitatii comerciale. Vă putem trimite mesaje tip, precum e-mail sau SMS, cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la produse adaugate in sectiunea “Cont/Cosul meu” sau sectiunea“Cont/Favorite” sau ati aratat interes sa le achizitionati, precum si alte comunicari comerciale cum ar fi cercetari de piata si sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web. Daca veti dori oprirea prelucrarii datelor dumneavoastra. cu caracter personal în scop de marketing, ne puteți solicita oricând la adresa indicata mai sus să oprim prelucrarea, urmând să dăm curs cererii dumneavoastra.

4. Pentru a va furniza informatiile solicitate si a presta serviciile oferite de eArtizanal, inclusiv pentru încheierea și executarea unui contract între eArtizanal și dumneavoastra. Acest scop are in vedere urmatoarele:

a) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei noastre;

b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

c) Solutionarea reclamatiilor sau oricaror nereguli semnalate cu privire la comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;

d) Conditiile de retur si de rambursarea a contravalorii produselor conform prevederilor legale;

f) Asigurarea serviciilor de suport;

5. Pentru apărarea intereselor noastre legitime;

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială, pentru a preveni si gestiona diverse riscuri, incluzand, dar fara a ne limita la măsurile de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei eArtizanal față de atacuri cibernetice, măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente sau masuri pentru asigurarea pazei bunurilor si valorilor conform prevederilor legale in vigoare.

Pentru toate prelucrarile efectuate un acest scop ne vom asigura ca va exista un echilibru intre interesele noastre și drepturile și libertățile dumneavoastra. fundamentale.

Durata stocarii datelor dumneavoastra. cu caracter personal

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă de timp necesară pentru scopurile pentru care au fost furnizate, respectiv pentru perioada in care detineti un cont in platforma noastra. In situatia in care sunteti client si va exercitati optiunea de stergere a contului, vom interpreta aceasta actiune ca optiunea dumneavoastra de a va dezabona de la primirea de comunicari comerciale prin care va tinem la current despre produsele si serviciile noastre. Totusi, va rugam sa aveti in vedere ca stergerea contului nu are ca effect automat si stergerea datelor cu character personal. Daca doriti si stergerea datelor sau incetarea prelucrarii acestora, va rugam s ava exercitati drepturile de stergere prin solicitare expresa. In situatia in care la data stergerii contului aveti inca una sau mai multe comenzi active, stergerea va fi inregistrata dupa livrarea/finalizarea ultimei comenzi active.

După ce datele nu vor mai fi necesare pentru aceste scopuri, urmează a fi pastrate doar acele date care se impun a fi pastrate conform intereselor noastre legitime si legislatiei in vigoare (de exemplu, nu putem strege facturile fiscale sau informatiile trecute in aceste documente oficiale)

Transmiterea datelor dumneavoastra. cu caracter personal

Putem divulga informațiile cu caracter personal pe care le obținem prin intermediul acestor Site-uri către terți pentru:

-a respecta o hotărâre judecătorească sau altă obligație juridică;

-a executa sau a aplica Condițiile noastre de utilizare și alte acorduri;

-a proteja drepturile și bunurile Companiei și a afiliaților acesteia. Aceasta include schimbul de informații în scopul protejării împotriva fraudei și al reducerii riscului;

Va informam ca activitatea noastra comerciala impune transmiterea sau oferirea accesului la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastra. următoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor eArtizanal Marketplace;

– furnizorilor de servicii de curierat;

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– furnizorilor de servicii de marketing;

– furnizorilor de servicii de cercetare de piață;

– furnizorilor de servicii IT;

- autoritatilor publice, ca obligatie legala sau pentru apararea interesului legitim

– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

Ne vom asigura ca tertele persoane juridice de drept privat vor intra in posesia datelor dumneavoastra. cu caracter personal în baza unor contracte încheiate cu eArtizanal si în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor.

În ce țări transferăm datele dumneavoastra. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastra. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cum protejăm securitatea datelor dumneavoastra. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate si/sau prin contractarea de persoane juridice de drept privat care vor asigura transmisia datelor dumneavoastra. cu caracter personal folosind algoritmi de criptare moderni si stocare pe servere securizate, conform standardelor industriei.

Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi Netopia Mobilpay. Orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dumneavoastra. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Drepturile dumneavoastra

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dumneavoastra. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dumneavoastra., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastra. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastra. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastra. și dreptul la portabilitatea datelor.

In calitate de persoana vizata, beneficiati de urmatoarele drepturi:

- dreptul de informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal, scopul si modalitatile de prelucrare, de a cunoaste destinatarii datelor, timpul de pastrare, drepturi etc.;

- dreptul de acces la date, de a obtine confirmarea prelucrarii acestora;

- dreptul la rectificare, respectiv corectare a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, completarea datelor incomplete; Rectificarea va fi comunicata/confirmata la cererea destinatarului;

- dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate (“dreptul de a fi uitat”), daca acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate/prelucrate, daca este retras consimtamantul, daca va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze, daca datele cu character personal au fost prelucrate illegal, daca datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastra. de ștergere a datelor dumneavoastra. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastra. cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, sau in orice alte circumstante legale in care ni se impune sa nu ne conformam. In cazul in care va exercitati dreptul de stergere, va recomandam sa salvati toate documentele ce au stat la baza colaborarii noastre, intrucat in caz contrar veti pierde toate aceste documente iar eArtizanal va fi in imposibilitate de a vi le pune la dispozitie, deoarece procesul de stergere a datelor, respectiv a contului eArtizanal, cu toate datele si documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

- dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal in masura in care: contestati exactitatea acestora pentru o perioada care ne permite verificarea corectitudinii; prelucrarea este ilegala iar dumneavoastra. va opuneti stergerii solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; datele nu mai sunt necesare in scopul prelucrarii, dar dumneavoastra. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile noastre legitime prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra. Putem continua să folosim datele dumneavoastra. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare daca avem consimtamantul dumneavoastra sau manifestam un interes legitim(protejarea drepturilor noastre sau ale unui tert, exercitarea drepturilor in instant etc.);

- dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu character personal intr-o modalitate structurata, folosind in mod obisnuit si intr-un format usor de citit si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre eArtizanal catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale in vigoare;

- dreptul la opozitie, prin transmiterea unei solicitari in orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, opunandu-va prelucrării datelor dumneavoastra. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dumneavoastra. fundamentale prevalează față de acest interes; de asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dumneavoastra. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare;

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa; Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dumneavoastra, se bazează pe consimțământul dumneavoastra. explicit sau este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastra.;

- dreptul de a va adresa, in masura in care considerati necesar, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (B-dul. G-ral. Gheorghe Magheru, nr.28-30, sector 1, Bucuresti, Romania, Tel. +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro) sau instantelor competente. Fără a vă afecta dreptul dumneavoastra de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

In vederea exercitarii drepturilor, va rugam sa aveti in vedere urmatoarele:

- Vom raspunde doar solicitarile primite prin intermediul adresei de email folosite la crearea contului

- Vom raspunde in cel mai scurt timp posibil. Apreciem ca durata maxima necesara furnizarii unui raspuns cu privire la o solicitare intemeiata avand ca obiect protectia datelor dumneavoastra. cu caracter personal este de 3 zile lucratoare

- Ne rezervam dreptul de a aprecia masura in care un raspuns poate afecta negativ o terta persoana si de a evita astfel de consecinte.

- Ne rezervam dreptul de a percepe onorarii pentru cererile care sunt effectuate in scop de sicana, in mod repetat, excesiv si nefondat. Intr-o atare situatie va vom informa in prealabil.

Pentru a va exercita drepturile, va reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul eArtizanal cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dumneavoastra prin e-mail la adresa: contact@eartizanal.ro

Politica noastră este să postăm orice modificări pe care le aducem Politicii noastre de confidențialitate pe această pagină. Data ultimei revizuiri a Politicii noastre de confidențialitate este menționată în partea de sus a paginii. Va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.